!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Renovering av lägenhet

 

Som bostadsrättsinnehavare kan du göra en hel del ombyggnationer i din lägenhet. Men det finns några saker du inte får göra utan tillstånd.
Och det är naturligtvis alltid bra att informera om sina planer. Så är du minsta tveksam, kontakta då styrelsen.

Enligt bostadsrättslagen finns det tre typer av åtgärder som kräver styrelsens tillstånd:

• Ingrepp i bärande konstruktioner.
• Flytta ledningar för vatten, avlopp, el och gas.
• Annan väsentlig förändring.

– Tredje punkten innebär att någon bygger om bostaden till oigenkännlighet. Till exempel om någon köper en lägenhet från 1800- talet med högt i tak och stuckatur och bygger om den till en funkislägenhet. 

 
Kontakta styrelsen när du vill göra ingrepp som är beskrivet ovan. Nedan finns en blankett som du  kan ladda ner,  fylla i och mejla till styrelsen. (styrelsen@brfvattenspegeln.se)

 

Dokument

Ansokan_ombyggnad_bostadsratt_ Brf Vattenspegeln.pdf 2016-11-16
Vem svarar för underhållet.pdf 2013-12-10

av Per.S