!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Skötsel av lägenheten

I dokumentet nedan finns information kring skötsel och underhåll av lägenheterna i Brf Vattenspegeln. Se dokumentet "Vem svarar för underhållet" (reviderad 2013-12-05) nedan för gränsdragning av ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och den enskilde medlemmen.

Dokument/bruksanvisning från Franke, köksfläktsleverantör, för underhåll och skötsel av våra köksfläktar som installerades 2013. (Tillagt 2016-10-18) 

 

Skötselhjälp och enkla råd 

Här kan du enkelt få information via filmer om hur du sköter om din lägenhet. Klicka på den bild som du behöver information om eller hjälp med.

 

 Rengöring vattenlås tvättställ

 Rengöring vattenlås köksavlopp

 Rengöring smältvatten kylskåp

 Rengöring golvbrunn

 Underhåll fönster & dörrar

 Rengöring frånluftsdon

 Rengöring tilluftsdon

 Radiatorer

 

Dokument

125851_Bruksanv_764-10_Opal_Alliance_Franke_Nord.pdf 2016-10-18
Vem svarar för underhållet.pdf 2013-12-10
Skötselpärm Bostadsrätt.pdf 2013-09-09