!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Felanmälan

För felanmälan kontakta nedanstående parter beroende på vad ditt ärende gäller.

 

Felanmälan Brf Vattenspegeln via GUAB

GUAB hanterar vår tekniska förvaltning och till dem kan felanmälan göras via nedan.

Tel: 031-51 52 40, vardagar klockan 07.00–16.00.

E-post: info@guab.se               

Webbplats: www.guab.se

 

Jour -  kvällar och helger

Vid akuta fel gällande föreningens egendom som inträffar kvällar och helger hänvisar vi till APS tel. 031-761 00 30

Detta bör undvikas och ska endast ske:

- Vid fel eller haveri där det finns risk för följdskador

(exempelvis vid vattenläckage).

- Vid andra brådskande fall, exempelvis om värmeanläggningen inte fungerar vintertid.

 OBS!

Jour-utryckning för icke akuta fel, debiteras den som anmält felet. Om du själv orsakat felet (t.ex. stopp i avloppet) blir du betalningsskyldig.

 

Garantiåtgärder (5 år)

Från och med 2015-11-18 ska all felanmälan som rör garantiåtaganden  gå genom styrelesen.
Använd mailadressen felanmalan@brfvattenspegeln.se för kontakt med styrelsen när det gäller felanmälan eller garantiåtgärder.

För information om garantier och rutiner för handläggande av felanmälan, se dokument nedan.

 

TV, telefoni och dator

Om du får problem med TV-, telefon- eller Internetanslutning se instruktion under fliken ”TV, telefon och dator”.

 

Hiss och garageport

Vid fel på hiss eller garageport, kontakta leverantören Kone direkt på telefon 020-72 20 20.

 

Sopsugsnedkast

Felanmälan sopsugen - 2017

Från och med den 2 januari, 2017 så hanteras felanmälan av sopsugen av GUAB.
Är det stopp i rören så ring  031-51 52 40 för felanmälan.

 

 

 

Dokument

Skaderapport Ceresplatsen 11.pdf 2017-04-25
125851_Bruksanv_764-10_Opal_Alliance_Franke_Nord.pdf 2016-10-18
Garantier och rutiner för felanmälan i din bostad.pdf 2013-09-12

Uppdaterad 2018-01-09 av Per