!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nycklar

 

Vill du ha ytterligare nycklar eller taggar till lägenheten kontakta nyckelansvarig Annika Löfgren Ceresplatsen 12 lgh 1002.

Nycklar och  taggar kan endast beställas via mail, annikablofgren@gmail.com , eller skriftligen till ovanstående adress. Nyckelnummer (finns på axet 00L-0), namn, personnummer, mailadress och mobilnr skall lämnas vid beställning.

Varje nyckel kostar 200 kr och hämtas hos BBGruppen-Byggbeslag, Marieholmsgatan 54A  Du får ett meddelande via sms eller mail när nycklarna är klara. Medtag legitimation. Legitimation krävs för att få kvittera ut nyckel.

Rutinen för att beställa extra tagg är samma som för nycklar. Skriftligen eller mail. Avhämtas och kvitteras enl överenskommelse hos nyckelansvarig enl ovan. Borttappad tagg debiteras med 300 kronor och extra tagg med 200 kronor på hyresavin. Identitetshandling kan krävas om medlemmen inte är igenkänd.

Övrigt om våra nycklar:

För att sätta låset i serviceläge (så att behörig personal enligt överenskommelse kan komma in i lägenheten fast du inte är hemma); lås först och tar ur nyckeln ”kl 10”. Tänk som så att nyckeln tas ut när den är vriden åt vänster = kl 10.