!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nycklar

 

Vill du ha ytterligare nycklar eller taggar till lägenheten kontakta nyckelansvarig Annika Löfgren Ceresplatsen 12, 417 58 GBG.

Nycklar och  taggar kan endast beställas via mail, annikablofgren@gmail.com , eller skriftligen till ovanstående adress. Nyckelnummer (finns på axet 00L-0) er mailadress eller ert mobilnr skall lämnas vid beställning.

Varje nyckel kostar 220 kr och hämtas hos Certego AB, Olof Asklunds gata 11, Västra Frölunda. Swesafe AB meddelar via sms eller mail att nycklarna är klara. Medtag legitimation. Legitimation krävs för att få kvittera ut nyckel.

Rutinen för att beställa extra tagg är samma som för nycklar. Skriftligen eller mail. Avhämtas och kvitteras enl överenskommelse hos nyckelansvarig enl ovan. Borttappad tagg debiteras med 300 kronor och extra tagg med 200 kronor på hyresavin. Identitetshandling kan krävas om medlemmen inte är igenkänd.

Övrigt om våra nycklar:

För att sätta låset i serviceläge (så att behörig personal enligt överenskommelse kan komma in i lägenheten fast du inte är hemma); lås först och tar ur nyckeln ”kl 10”. Tänk som så att nyckeln tas ut när den är vriden åt vänster = kl 10.